Вікторія Крюкова
Вікторія Крюкова

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "Філолог. Англійська мова та література". У період з 2016 до 2018 рр. здобувала ступінь магістра в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за англомовною програмою Journalism and social communications. У 2019–2020 рр. навчалася Performing Arts School Snoghoj — Acting Auteur Base Camp.

Журналістка-міжнародниця для "Лівого берега" та газети "День". Перекладачка для телеканалу "Обозреватель". Старша наукова співробітниця у Музеї Михайла Грушевського. Нині журналістка Radio Ukraine International та акторка ProEnglish Theater of Ukraine.

З дитинства мріяла працювати на радіо, бо багато балакала і швидко читала. "Усе, що ти хочеш так чи інакше збувається, якщо ти йдеш до цього. Просто завжди не тоді, і якось не так, як ти собі уявляєш" (Ю. Андрухович).

Майже усі її мрії здійснюються зараз і найкраще ще попереду, перконана Вікторія. Її часто питають, чому повернулася до України з Данії? Все прозаїчно — бо завжди боялася і робила те, що боюсь. І її інтуїція її не підвела. Вона повернулася, щоб змінитися (внутрішньо та, як результат, зовнішньо), і наразі у процесі.

На роботі Вікторію надихають люди, матеріали та нові ідеї, можливість розкрити різні теми (не лише політику) та розказати про багатьох талановитих людей, які створюють Україну.

Акторство та творчість — найбільша пристрасть у житті.

За життям Вікторії можна слідкувати на її фейсбук-сторінці

Передачі з архіву

This edition of Ukraine Global is about the conflicts unfolding inside of Ukraine and their reflection in modern culture. Ukraine is at war. Danish queen Gertrude, one of the main characters of the newly adapted play Hamlet, staged in the theater of Lesya Ukrainka, repeated once and once again. “It is not the time for quarreling and fighting with each other because we need to drive the enemy out of our land.” Anabell Ramires, actress and director in ProEnglish theater, together with international partners staged a Ukrainian adaptation of Hamlet and shed some light on the topic of social network conflicts. RUI’s Viktoriya Kriukova talked with Anabell. Conflict is inherent to human nature, and the times of war are no exception. Bridges of understanding are in the heart of each of us. They are built in openness. In awareness, we can grow our relationships not in the logical sequence of the mind but at the level of the depths of the human heart. At this level, we are all the same, but not in the conditioning of the mind. We all fear the uncertainty of what will unfold after the victory. People are tired and anxious – that is when the conflict can appear. And now we can not afford to have conflict inside. Art is a powerful tool. The main message Anabell and all the actors tried to deliver is that we must listen to each other, or we are done as a society. This is about Ukraine and the whole world, especially the countries facing the

Цей випуск Ukraine Global про конфлікти, що розгортаються всередині України, та їх відображення в сучасній культурі. В Україні війна. Датська королева Гертруда, одна з головних героїнь щойно екранізованої п’єси «Гамлет» та презентованої в театрі Лесі Українки, повторила це неодноразово. «Не час сваритися і воювати один з одним, бо треба вигнати ворога з нашої землі». Акторка та режисер театру ProEnglish Анабель Рамірес разом із міжнародними партнерами поставили українську екранізацію Гамлета та пролили світло на тему конфліктів у соціальних мережах. Журналістка Українського радіо Вікторія Крюкова поспілкувалася з Анабель. Людській природі властива конфліктність, і часи війни не є винятком. Мости розуміння знаходяться в серці кожного з нас. Вони побудовані на відкритості. Усвідомлюючи це ми можемо розвивати наші стосунки не в логічній послідовності розуму, а на рівні глибини людського серця. На цьому рівні ми всі однакові, але не в обумовленості розуму. Ми всі боїмося невизначеності того, що буде після перемоги. Люди втомлені та стурбовані – тоді може виникнути конфлікт. І зараз ми не можемо дозволити собі внутрішній конфлікт. Мистецтво — потужний інструмент. Основний меседж, який Анабель і всі актори намагалися донести, полягає в тому, що ми повинні слухати один одного, інакше ми будемо мертвими як суспільство. Йдеться про Україну і весь світ, особливо країни, які перебувають у конфлікті. Треба об’єднуватися та знаходити спільну мову.

04.06.2023 03:00:19 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of International Dialogue is about the populistic parties in Europe and how much Russia influences them. Does populism pose a threat to European democracies? Foreign experts examine when populist parties turn anti-democratic and when they remain loyal to the democratic system. In the aftermath of the election of Donald Trump and the Brexit vote in the UK, many saw the rise of populism as the possible ‘end’ of democracy. Knowing which of these parties are sponsored or influenced by Russia in Ukrainian war conditions is essential, because it’s the country that tries to do everything possible to ruin the idea of a united Europe. The guest at the studio was Anton Shekhovtsov. He is a Ukrainian political scientist, academic, and writer. He is known for his writings on the European radical right, particularly its connections to Russia. Here is the first part of our conversation.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» про популістські партії в Європі та про те, наскільки на них впливає Росія. Чи загрожує популізм європейським демократіям? Іноземні експерти досліджують, коли популістські партії стають антидемократичними, а коли залишаються лояльними до демократичної системи. Після виборів Дональда Трампа та голосування за Brexit у Великій Британії багато хто побачив зростання популізму як можливий «кінець» демократії. Важливо знати, які з цих сторін спонсоруються чи перебувають під впливом Росії в умовах війни в Україні, оскільки саме ця країна намагається зробити все можливе, щоб зруйнувати ідею об’єднаної Європи. Гостем у студії був Антон Шеховцов. Український політолог, академік, письменник. Він відомий своїми роботами про європейських крайніх-правих радикалів, зокрема про їхні зв’язки з Росією. Ось перша частина нашої розмови.

01.06.2023 03:00:13 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about the importance of maintaining the image of a strong political leader of a country at war, and how Ukraine has been shaping its image abroad. Every politician suits a particular time and epoch. And their actions and image are necessary and helpful for the country he leads at that time. In 1960 John Fitzgerald Kennedy helped shape the image of America. Winston Churchill was the face of Britain in the times of the Second World War. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Foreign Minister Dmytro Kuleba have been working on keeping up a good image of Ukraine abroad. These are just some examples, because we also need to talk about simple people who help build the country, not just public figures. Considering all this, we can agree that the image of the country’s leaders plays an important role in framing the image of the country they head. Over the last year, Ukraine transformed into a potentially successful and influential European state from a corrupt country with a weak political class. In some way, the war helped unite the population around one enemy. We are just at the beginning of the Ukrainian success story. And we hope that inner conflicts inside the country will not stop us from promoting a good image of Ukraine abroad.

Цей випуск програми про важливість підтримки іміджу сильного політичного лідера країни, яка перебуває у стані війни, і про те, як Україна формує свій імідж за кордоном. Кожен політик відповідає певному часу та епосі. І їхні дії та імідж потрібні та корисні країні, яку він очолює на той час. У 1960 році Джон Фіцджеральд Кеннеді допоміг сформувати імідж Америки. Вінстон Черчилль був обличчям Британії часів Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський та Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба працюють над збереженням іміджу України за кордоном. Це лише деякі приклади, тому що треба говорити і про простих людей, які допомагають розбудовувати країну, а не лише про публічних діячів. Зважаючи на все це, можна погодитися, що імідж лідерів країни відіграє важливу роль у формуванні іміджу країни, яку вони очолюють. За останній рік Україна з корумпованої країни зі слабким політичним класом перетворилася на потенційно успішну та впливову європейську державу. Певним чином війна сприяла об’єднанню населення навколо одного ворога. Ми лише на початку історії українського успіху. І ми сподіваємося, що внутрішні конфлікти всередині країни не завадять нам просувати хороший імідж України за кордоном.

This edition of International Dialogue is about the Ukrainian-German relationship now. What changed after Mr. Scholz decided to send Ukraine 14 Leopard tanks? Do Germans still see Russia as an ally after what this country did to Ukraine? After months of dithering, Chancellor Olaf Scholz announced in January that Germany would send fourteen Leopard 2 tanks to Ukraine. He will also allow European countries that bought the tanks to send them to Kyiv. The guest at the studio was Susan Stewart, Senior Fellow at the German Institute for International and Security Affairs. We talked about Ukraine-German relationship and their future potential. So, day by day, German society, historically divided into two parts after the 2nd World War, started to see the truth about Russia and its real face. They see the cruelty and violence in this medieval imperial Russian war against Ukraine. And German political class started to change their position about the supply of weapons to Ukraine. We hope this line will be continued.

Цей випуск «Міжнародного діалогу» – про українсько-німецькі відносини зараз. Що змінилося після того, як пан Шольц вирішив відправити до України 14 танків Leopard? Чи німці досі бачать Росію як союзника після того, що ця країна зробила з Україною? Після кількох місяців сумнівів канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив у січні, що Німеччина постачатиме Україні чотирнадцять танків Leopard 2. Він також дозволить європейським країнам, які купили танки, відправити їх до Києва. Гостем у студії була Сюзан Стюарт, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і питань безпеки. Ми говорили про українсько-німецькі відносини та їхній майбутній потенціал. Отже, день за днем німецьке суспільство, історично розділене на дві частини після Другої світової війни, почало бачити правду про Росію та її справжнє обличчя. Вони бачать жорстокість і насильство в цій середньовічній імперській російській війні проти України. І політичний клас Німеччини почав змінювати свою позицію щодо постачання зброї в Україну. Сподіваємось, ця лінія буде продовжена.

25.05.2023 03:00:13 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

This edition of Ukraine Global is about Ukraine's most loyal ally – Poland and the importance of the NATO Summit in Vilnius for Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy made an international voyage to Europe. One of the countries he visited was Poland. RUI's Viktoria Kriukova talked with Anton Shekhovtsov, a Ukrainian political scientist, academic, and writer. He believes that a lot depends on the July NATO summit in Vilnius. That is where diplomacy can help to get more weapons for our soldiers. How awful it may sound, but war times became a period when you would know who your real enemy and friend were. We know who our enemy is, and now Ukrainians know that Poland is definitely Ukraine's biggest friend and ally. Despite many historical disagreements – we found a common language and united before the enemy's eyes. Now everyone is waiting for Ukraine's counteroffensive, and we keep our fingers crossed for Ukrainian soldiers to show good results on the battlefield and Ukrainian diplomats behind closed doors of the summit in Vilnius.

Цей випуск програми про найвірнішого союзника України – Польщу та важливість саміту НАТО у Вільнюсі для України. Президент України Володимир Зеленський здійснив міжнародний вояж до Європи. Однією з країн, які він відвідав, була Польща. Журналістка Українського радіо, Вікторія Крюкова поспілкувалася з українським політологом, науковцем і письменником Антоном Шеховцовим. Він вважає, що багато залежить від липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Ось тут дипломатія може допомогти отримати більше зброї для наших солдатів. Як це страшно не звучить, але воєнні часи стали часом, коли ти дізнаєшся, хто твій справжній ворог і друг. Ми знаємо, хто наш ворог, і тепер українці знають, що Польща, безперечно, є найбільшим другом і союзником України. Попри багато історичних розбіжностей – ми знайшли спільну мову та об’єдналися на очах у ворога. Зараз усі чекають контрнаступу України, і ми тримаємо кулаки, щоб українські воїни показали хороші результати на полі бою та українські дипломати за закритими дверима саміту у Вільнюсі.

11.05.2023 03:00:13 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.

04.05.2023 03:00:12 Ukraine: Security Issue — EN

Про російсько-українську війну.

Every day, Ukrainian Radio prepares a digest of the most important news about the russian-Ukrainian war in the format of short podcast. We offer only reliable information from confirmed sources: reports on the course of the war, coverages from cities attacked by russia, as well as news about life in the home front regions of Ukraine. If you want to be aware of the situation in Ukraine, but do not have time to read the news all day – the "Ukraine: security issue" is for you.