Марія Бурмака готує концерт із Симфонічним оркестром Українського радіо

Інформація для клієнтів

Презентація Нового сезону суспільного мовлення

Зразок заявки на розміщення  реклами


                                                                                Керівнику відділу продажів мережевої радіореклами
                                                                                  Національної суспільної телерадіокомпанії України
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              Натальчуку Ю.


                                                                                  
                                                                                                Начальник ________________
дата                                                                                
                                                                                       


Лист – заявка


Просимо Вас розмістити рекламу _______________________________на радіоканалі УР-1, УР-2 «Промінь», УР-3 «Культура» у місяці ________ 2017 року.
Графік рекламної кампанії _____________________________________.
Хронометраж реклами____________________________.
Текст реклами надається.

Начальник ______________                                                      Підпис __________*
Лист має бути надрукований на бланку рекламодавця, затверджений “мокрою” печаткою.


Перелік документів, які необхідні для підписання договору

Для укладання договору з Українським Радіо замовник повинен надати копії наступних документів, завірених його печаткою:
•    реєстраційне посвідчення на лікарські засоби,
•    висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на БАДи, медичну техніку, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації,
•    ліцензію на медичну практику,
•    свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації,
•    ліцензію навчального закладу,
•    банківську ліцензію, видану НБУ,
•    дозвіл (ліцензію) на будівельні,  інвестиційні послуги та інше;
•    свідоцтво про державну реєстрацію;
•    довідку з ЄДРПОУ;
•    довідку про взяття на облік платника податків;
•    свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість;
•    документи про призначення чи обрання особи, що підписуватиме договір;
•    витяг з установчого документа щодо права  особи, що підписуватиме договір, на підписання договору;
•    інші документи при необхідності.

Для  укладання договору  фізична  особа (не підприємець)  має надати копію паспорту та копію ідентифікаційного коду .