Arseni Iațeniuk, a participat la lucrările Forumului panucrainean al inovațiilor și reformelor în politica tineretului

Arseni Iațeniuk, a participat la lucrările Forumului panucrainean al inovațiilor și reformelor în politica tineretului

 

El a fost organizat de către Ministerul Tineretului și Sportului al Ucrainei cu asistența Agențiilor ONU acreditate în Ucraina.

La lucrările Forumului au participat reprezentanți ai organizațiilor de tineret panucrainene și regionale, asociațiilor publice, precum și reprezentanți ai misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale. La lucrările Forumului au fost prezentate proiecte-pilot din sfera tineretului.