З Україною в серці
З Україною в серці

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.

Передачі з архіву

Understanding and appreciating the diversity of cultures and perspectives worldwide helps students become compassionate, open-minded, global citizens who can lead change in the world. International education promotes a healthy questioning of personal beliefs, and the influence of their own culture and upbringing. I am glad to present the interview with an experienced specialist in sphere of international education and kids recreation - Valeriya Nechyporuk

Розуміння та цінування різноманітності культур і поглядів у всьому світі допомагає студентам стати співчутливими, відкритими громадянами світу, які можуть очолити зміни у світі. Міжнародна освіта сприяє здоровому сумніву щодо особистих переконань і впливу власної культури та виховання. Раді представити інтерв’ю з досвідченим спеціалістом у сфері міжнародної освіти та дитячого відпочинку – Валерією Нечипорук

The guest of our show is Olha Holovina who is a Ukrainian historian, teacher, and cultural manager. Olha has many projects, both academic and volunteer, aimed at supporting Ukrainians in Germany. There are projects dedicated to Ukrainian culture

Гість нашої програми – Ольга Головіна – український історик, педагог, менеджерка в сфері культури. Ольга має багато проектів, як академічних, так і волонтерських, спрямованих на підтримку українців у Німеччині. Є проекти, присвячені українській культурі

Without a doubt, kids are our future and it’s essential to provide them with the right education and proper recreation. Children’s camps play an important role in developing worthy members of society, intellectual, and active personalities. With the start of the war in our country, kids of Ukrainian refugees have the possibility to attend language camps that provide kids with educational activities, high standards of teaching English, and social initiatives. The idea of the Ukrainian camp is to form a new generation of lifelong learning creators, who are ready to change our country for the better! We are glad to introduce the camp owner of the language camp - Arcadia Cotruta. Part 2

Без сумніву, діти – це наше майбутнє, тому важливо забезпечити їм належну освіту та повноцінний відпочинок. Дитячі табори відіграють важливу роль у формуванні гідних членів суспільства, інтелектуальних та активних особистостей. З початком війни в нашій країні діти українських біженців мають можливість відвідувати мовні табори, які забезпечують дітям освітню діяльність, високі стандарти викладання англійської мови та соціальні ініціативи. Ідея українського табору – сформувати нове покоління творців, які навчаються впродовж життя, які готові змінювати нашу країну на краще! Раді представити власника мовного табору - Аркадія Котрута. Частина 2

Without a doubt, kids are our future and it’s essential to provide them with the right education and proper recreation. Children’s camps play an important role in developing worthy members of society, intellectual, and active personalities. With the start of the war in our country, kids of Ukrainian refugees have the possibility to attend language camps that provide kids with educational activities, high standards of teaching English, and social initiatives. The idea of the Ukrainian camp is to form a new generation of lifelong learning creators, who are ready to change our country for the better! We are glad to introduce camp owner of the language camp - Arcadia Cotruta

Без сумніву, діти – це наше майбутнє, тому важливо забезпечити їм належну освіту та повноцінний відпочинок. Дитячі табори відіграють важливу роль у формуванні гідних членів суспільства, інтелектуальних та активних особистостей. З початком війни в нашій країні діти українських біженців мають можливість відвідувати мовні табори, які забезпечують дітям освітню діяльність, високі стандарти викладання англійської мови та соціальні ініціативи. Ідея українського табору – сформувати нове покоління творців, які навчаються впродовж життя, які готові змінювати нашу країну на краще! Раді представити власника мовного табору - Аркадія Котрута

Today we are glad to present you with the interview with the Ukrainian shotgun coach Mr.Viktor Karasov who ended up in such an exotic for us country - Qatar. Viktor Karasov helped to win the first-ever Olympic bronze medal for Qatar in the men's skeet competition and now he is about to answer our questions about his achievements with Ukraine and Qatar Olympic national teams. As well Karasov comments on the positive and negative outcomes of the current football World Cup on the overall sports industry of Qatar. Last but not least Victor shares his feelings at the beginning of the war, how Qatar assists Ukraine, and his current activity now

Сьогодні ми раді представити вам інтерв’ю з українським тренером зі стрільби Віктором Карасьовим, який опинився в такій екзотичній для нас країні – Катарі. Віктор Карасьов допоміг завоювати першу в історії Олімпійську медаль для Катару у змаганнях зі скіту серед чоловіків, а зараз відповість на наші запитання про свої досягнення в складі олімпійських збірних України та Катару. Також Карасьов коментує позитивні та негативні наслідки поточного Чемпіонату світу з футболу на загальну спортивну індустрію Катару. І останнє, але не менш важливе, Віктор ділиться своїми відчуттями на початку війни, як Катар допомагає Україні та своєю поточною діяльністю.

Zoryana Kushpler is a famous Ukrainian opera and concert singer who has been an Ensemble Member at The Vienna State Opera since March 2007. From the start of the war in Ukraine Zoryana and her international opera colleagues actively conduct charity concerts and events all over the world to support Ukrainians.

Зоряна Кушплер – відома українська оперна та концертна співачка, яка є членом ансамблю Віденської державної опери з березня 2007 року. З початку війни в Україні Зоряна та її міжнародні оперні колеги активно проводять благодійні концерти та заходи для підтримки українців по всьому світу.

Serhiy Saroyan is a co-founder and partner of Board in Odesa and Prague, a businessman and a public figure with a twenty-year-long experience, founder of the Performance Management project and co-founder of Financial Consulting Ltd., a management and scaling expert for businesses of Ukraine and Europe.

Сергій Сароян – співзасновник і партнер Board в Одесі та Празі, бізнесмен і громадський діяч з двадцятирічним досвідом, засновник проекту Performance Management і співзасновник Financial Consulting Ltd., менеджмент і експерт з масштабування для бізнесу України та Європи

Meméme is an innovative underwear brand founded in 2019 by Ukrainian businessman and entrepreneur, Vladislav Guristrimba. The company also donates to the HelpUkraine Center (headed up by Vladislav Guristrimba). Guristrimba has been active from the start in his efforts and ability to help Ukrainians leave their homeland to go primarily to Poland. So today we have a chance to talk with Vladislav, who is now in the US, about business and his social activities.

Meméme – інноваційний бренд нижньої білизни, заснований у 2019 році українським бізнесменом та підприємцем Владиславом Гурістрімбою. Також компанія робить пожертви Центру HelpUkraine (керівник Владислав Гурістримба). Гурістрімба від самого початку був активним у своїх зусиллях і здатності допомогти українцям покинути свою батьківщину, щоб виїхати насамперед до Польщі. Тож сьогодні ми маємо нагоду поговорити з Владиславом, який зараз перебуває у США, про бізнес та його громадську діяльність.

The guest of our next program is Mariia Dziubenko, a fashion designer, pattern maker and a stylist. Maria is a Winner of Ukrainian "Runway " tv show. As well she is an owner of an outsource factory.

Гість нашої чергової програми – модельєр та стиліст Марія Дзюбенко. Марія - переможниця українського телешоу "Подріум". Крім того, вона є власницею аутсорсингової фабрики.

Вибір переїзду за кордон вимагає сміливості, міцного духу та рішучості. Люди прагнуть сховатися від війни і шукають кращої можливості для проживання в іншій країні. Наша програма "З Україною в серці" — про сильних духом українців, які доклали неймовірних зусиль і досягли неймовірного результату, живучи за кордоном.