Proiectul devizului financiar principal al țării va fi unul echilibrat

Proiectul devizului financiar principal al țării va fi unul echilibrat

 

Pe data de 15 septembrie, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei va transmite spre examinare Radei Supreme proiectul Bugetului de Stat al țării pentru anul 2022, a declarat Premierul Denys Șmygali în cadrul ordinarei ședințe a guvernului.

Documentul va fi transmis aleșilor poporului la timp, după cum prevede legislația în vigoare a Ucrainei. Pentru prima dată el se bazează pe declarația bugetară pe termen mediu, care este prevăzută pentru trei ani, a precizat șeful executivului. Potrivit Premierului, proiectul devizului financiar principal al țării va fi unul echilibrat, realist și va conține priorități clare, între care susținerea și dezvoltarea capacității de apărare a statului, medicinii, învățământului, infrastructurii, precum și programe cu caracter social. Potrivit legislației, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei înaintează anual spre examinare Radei Supreme proiectul de lege „Despre Bugetul de Stat al Ucrainei” pentru anul următor nu mai târziu de 15 septembrie. Împreună cu acest proiect de lege este înaintat și raportul despre îndeplinirea Bugetului de Stat al Ucrainei pe anul curent.