A fost semnată de Președinte Legea privind îmbunătățirea administrației fiscale

A fost semnată de Președinte Legea privind îmbunătățirea administrației fiscale

 

Președintele Volodymyr Zelensky a semnat Legea „Privind modificările la anumite acte legislative ale Ucrainei referitoare la îmbunătățirea administrației fiscale, înlăturarea neconcordanțelor tehnice și logice din legislația fiscală”. Proiectul de lege nr. 1209-1 prevede impunerea răspunderii de stat pentru amenzile sau daunele cauzate contribuabilului în cazul încălcării drepturilor sale. Documentul conține, de asemenea, o serie de reguli care contracarează evaziunea fiscală de către întreprinderile mari. Astfel, se îmbunătățește cabinetul electronic al contribuabilului și procedura de comunicare electronică între contribuabil și organismul de control. O serie de acte legislative sunt de asemenea modificate. Legea clarifică procedura de depunere a unei cereri de plată a restanțelor dintr-o contribuție unică și modifică cuantumul sancțiunilor pentru încălcarea cerințelor legii „La încasarea și contabilitatea unei contribuții unice la asigurările sociale obligatorii de stat”.