Premiul Marulic

Premiul Marulic este organizat anual de Secţia dramă a radioului din Croaţia împreună cu UER. Lozinca festivalului  – „Citirea textelor vechi” se referă la operele literare, indiferent de gen şi formă, poezie sau proză, care au fost scrise până la 1921.

În anul 2007 la acest concurs de programe literare Radioul Ucrainean a prezentat spectacolul radiofonic despre viaţa ilustrului scriitor ucrainean  Ivan Franko – „Taina existenţei”, pregătit de Svitlana Gudzi-Voitenko.

În anul 2008 la concurs a fost prezentat programul „Prindi-mă, lume” de Halina Babii, la baza căruia a stat dialogul virtual al  filozofului Grigori Skovoroda şi compozitorului O. Şcetinski de perse câteva secole care s-a transformat într-o piesă corală „Cunoaşte-te pe tine” pe cuvintele ilustrului gânditor ucrainean.

În anul 2011 Radioul ucrainean s-a prezentat la concurs cu spectacolele radiofonice „Surâsul leului veneţian” (autor N.Kolomieţ, redactor S.Gudz-Voitenko) şi „Ana Iaroslavna, sau Ana Reghina” (redactori N.Kolomieţ şi S. Gudz-Voitenko), ajunsă în partea finală a concursului.

În anul 2012 spectacolul „Necunoscutul” de Herbert  Wells, pregătită de aceiaşi echipă de creaţie: Natalia Kolomieţ şi Svitlana Gudz-Voitenko, a trecut cu succes selecţia şi a fost inclusă la secţiunea „Drama”. Creatorii versiunii radiofonice a romanului au pus accentul pe aspectul psihologic al „Necunoscutului”. În centrul atenţiei apare soarta tragică a unui savant talentat, răspunderea lui personală pentru descoperirea sa, singurătatea şi persecuţiile crunte.

În anul curent  RU a Ucrainei va prezenta la concurs programul Olgăi Ivanova şi Volodymyr Noskov „Ecoul strunelor rupte. Căile cobzarilor ucraineni”. Un tânăr radiojurnalist  nevăzător, care foloseşte mijloacele moderne de comunicaţie, doreşte să înţeleagă cum am trăit şi au creat cobzarii orbi. Cu ajutorul colegilor văzători el nimereşte în unicul muzeu al artei cobzăreşti în lume. Aceasta le ajută jurnaliştilor să înţeleagă fenomenul unic al cobzarilor ucraineni.

http://www.hrt.hr/prixmarulic/index.php