Corul „P. Maiboroda” al Radioului Ucrainean

Corul „P. Maiboroda” al Radioului Ucrainean a fost creat în anul 1933. Graţie activităţii fructuoase şi îndelungate a dirijorilor O. Minkivskii, G. Tarancenko, G. Kuleaba, P. Muravskii, Corul a devenit un colectiv de înaltă ţinută profesionistă. În prezent conducător artistic şi prim-dirijor al corului este artistul poporului din Ucraina, Victor Skoromnyi.

În decursul celor şapte decenii de activitate corul „P. Maiboroda” a îmbogăţit patrimoniul spiritual al poporului nostru cu zeci de mii de înregistrări ale pieselor corale din clasica mondială şi naţională.

Colectivul a propagat în mod activ patrimoniul coral ucrainean. În fondurile radioului ucrainean se păstrează concertele corale ale vestiţilor compozitori ucraineni. O realizare deosebită a colectivului sunt înregistrările remarcabililor cântăreţi, care în diferiţi ani au activat în cadrul corului, iar vocile lor imprimate sunt păstrate pentru totdeauna în fonoteca noastră.

În decursul activităţii sale de creaţie Corul „P. Maiboroda” al Radioului Ucrainean a fost un adevărat laborator de creaţie pentru compozitorii contemporani din Ucraina, pentru primii interpreţi. Mii de capodopere ale muzicii corale ucrainene, înscrise de membrii corului constituie letopiseţul audio al dezvoltării artei muzicale naţionale.

Corul „P. Maiboroda” al Radioului Ucrainean desfăşoară o intensă activitate concertistică. El este participantul permanent al Festivalului „KievMuzicFest” şi „Premierelor muzicale ale sezonului”. În ultimii ani colectivul a întreprins turnee în Polonia, Ungaria, Franţa, Italia, Spania, Iugoslavia, Germania, Olanda, unde a reprezentat cu demnitate arta corală ucraineană, demonstrând un înalt nivel al măiestriei profesioniste.