La Forumul mondial de comemorare a Holocaustului, delegaţia ucraineană a oferit locurile sale oamenilor, care au cunoscut acea mare tragedie

23.01.2020 р., 13:20

 

Despre aceasta a comunicat Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, pe pagina sa de Facebook.

Am sosit în Israel şi am aflat, că la Forumul mondial de comemorare a victimelor Holocaustului - din cauza uriaşului interes faţă de evenimentele de atunci şi numărului redus de locuri, le-a fost greu să participe multora dintre cei, care au supravieţuit acea tragedie groaznică. Am hotărât să ofer locul meu şi locul delegaţiei Ucrainei anume acestor oameni, unici în felul lor. Presa comunică că la fel au procedat unii miniştri din guvernul istraelian, a scris şeful statului. În opinia lui, acesta a fost un pas just, întrucât la acţiunea principală trebuie să participe anume acei, care merită cel mai mult, şi care au săvârşit o faptă eroică - şi-au păstrat viaţa atunci, când aceasta practic a fost imposibil. După cum se ştie, Preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, efectuează o vizită în Statul Israel. Programul vizitei prevede participarea lui la cel de al 5-lea Forum mondial de comemorare a Holocaustului, consacrat celei de a 75-a aniversări a eliberării lagărului de concentrare Auschwitz, precum şi întâlniri cu  conducerea Israelului şi reprezentanţii cercurilor de afaceri din această ţară.

Noutăţi la temă