Secretarul Consiliului Securității și Apărării Naționale, Oleksii Danilov, anunță crearea Forțelor Cibernetice în Ucraina

14.09.2021 р., 12:40

 

Potrivit Serviciul de presă al Consiliului, Secretarul Oleksii Danilov a prezidat consfătuirea dedicată creării Forțelor Cibernetice ale Ucrainei în sistemul Ministerului Apărării.

„A avut loc o consfătuire dedicată îndeplinirii hotărârii Consiliului de Apărare și Securitate din 14 mai 2021 „Privind măsurile urgente pentru apărarea cibernetică a statului”, pusă în funcțiune prin Decretul corespunzător al Președintelui Ucrainei de la 26 august anul curent”, se spune în comunicat. Participanții au făcut un schimb de opinii referitoare la volumul resurselor materiale, financiare și tehnice, necesare pentru crearea și asigurarea funcționării decente a Forțelor Cibernetice, la completarea efectivului și la sarcinile principale ale acestei structuri. Conform Decretului prezidențial amintit, Cabinetul de Miniștri a primit dispoziții de a elabora într-un termen de 2 luni și de a înainta spre examinarea Radei Supreme a Ucrainei proiectul de lege privind crearea și funcționare Forțelor Cibernetice în cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei.

După cum comunică „Ukrinform”, la 25 mai în Kiev a început pregătirea și instruirea primei echipe de participanți la programul de dezvoltare profesională în sfera securității cibernetice și reintegrării pentru veteranii războiului din Donbas. Programul „Apărătorii cibernetici” a fost elaborat cu sprijinul Ministerului pe problemele veteranilor și Consiliului Securității și Apărării Naționale al Ucrainei, cu scopul recalificării foștilor militari și consolidării sistemului de protecție a infrastructurii digitale în Ucraina, se mai spune în comunicatul vizat, citat de Radio Ucraina.