Versiune mobilă

Reprezentanţii minorităţii naţionale bulgare din Ucraina susţin noua lege a învăţământului, semnată de Preşedintele statului

12.10.2017 р., 14:50

 

 Totodată,  ei accentuiază lipsa învăţătorilor calificaţi de limbă bulgară şi a manualelor în această limbă. Despre aceasta comunică centrul de presă al Ministerului ştiinţei şi învăţământului al Ucrainei. Ambasadorul  Republicii Bulgaria, Krasimir Mincev, în timpul mesei rotunde de la ambasadă a menţionat că odată cu adoptatea noii legi a învăţământului pentru minoritatea bulgară ceva mai ăuţin se schimbă, decât, bunăoară, pentru cea magiară sau română, deoarece şcolile cu predare în limba bulgară de mult funcţionează conform regulilor, care sunt fixate în prezent. Ambasadorul a accentuat că bulgarii înţeleg că copiii în Ucraina trebuie să înveţe limba de stat – ucraineana.