Problema integrării minorităţilor naţionale în societate a fost discutată la Kiev

1.09.2015 р., 13:35

Aceasta în cadrul seminarului „Minorităţile naţionale şi crearea societăţii incluzive” de experţi din Moldova şi Ucraina.

Potrivit agenţiei „Infotag”, cu referire la Institutul de Politici şi Reforme Europene (IPRE), profesorul Universităţii din Birmingham, Stefan Wolf, a spus că crearea unei societăţi universale este parte integrantă a procesului de reformare şi modernizare a Ucrainei şi RM, menţionând influenţa pozitivă a procesului de integrare europeană în aceste ţări. „Concepţia universalităţii se dezvoltă constant, dar cere protejarea minorităţilor naţionale şi fidelitate drepturilor fundamentale ale omului. O societate corectă poate fi construită cu ajutorul unei guvernări responsabile şi structurilor corespunzătoare la nivel local şi central, precum şi cu sprijin internaţional”, a spus el. Experţii au examinat problema opoziţiei între unitatea naţională şi cea civică, precum şi implicarea minorităţilor naţionale în procesele politice: implicarea acestora în campanii electorale, rolul elitelor politice în acest sens. Problemă comună în unanimitate a fost numită lipsa educaţiei politice pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.