Ion Paulencu la 75 de ani

25.12.2015 р., 12:30

 

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat o masă rotundă aniversară cu genericul „O viaţă şi un destin de artist – maestrul Ion Paulencu la 75 de ani”.

La eveniment au participat: artiști și compozitori, oameni de ştiinţă şi cultură, colegi de breaslă şi discipoli ai omagiatului. Oratorii au menționat, în mesajele lor, că Ion Paulencu s-a impus în viaţa culturală a Republicii Moldova ca o valoare artistică cu totul deosebită, inconfundabilă, care a adus un suflu nou în muzica lirică şi cea populară. Pe parcursul activităţii sale, Ion Paulencu a interpretat peste 60 de roluri în spectacole de operă, cum ar fi: preotul Goardean, din opera ''Forța destinului", regele Filip și Inchizitorul din ''Don Carlos'', Alexandru Lăpușneanu din opera cu același nume. A promovat folclorul autentic. În calitate de pedagog, el a creat o metodă proprie de canto popular. Ion Paulencu este un adevărat creator în scenă. Maestrul a înregistrat pentru fondul de aur la Radio Moldova peste 300 de creaţii muzicale, inclusiv 30 de romanţe ale compozitorilor autohtoni. Ion Paulencu s-a născut la 5 decembrie 1940 în satul Voloca, regiunea Cernăuți. La 26 de ani a devenit student al Institutului de Arte ''Gavriil Musicescu'' din Chișinău. În anii 1968-1972, în paralel cu studiile, a lucrat în Orchestra "Folclor" a Radioteleviziunii din Moldova. Din 1972 pînă în prezent, Ion Paulencu este solist al Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu". Concomitent, este profesor de canto la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga”. În 1981 i s-a conferit titlul de Artist Emerit din Republica Moldova şi în 1992 - cel de Artist al Poporului.